Disclaimer

Bouwbedrijf Barry van Werven besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat informatie op deze site onvolledig of onjuist is.

Bouwbedrijf Barry van Werven sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bouwbedrijf Barry van Werven is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website www.bouwbedrijfbarryvanwerven.nl is verkregen.

.

Barry van Werven
Barry van Werven