Welkom

Houtrotherstel

Dakkapel

Fundatieproblemen

Fundatieherstel

Dakopbouw

Keuken- en badkamerrenovatie

Totale verbouwing

Stappenplan

Steigerhouten meubelen

Duurzaamheid

Contact

Disclaimer

Bouwbedrijf Barry van Werven

Zoals bekend is, moeten bij oudere huizen dikwijls de funderingen hersteld worden als gevolg van palenpest, een proces waarbij de palen onder de fundering bacterieel aangetast worden. Deze aantasting doet zich vooral voor bij grenenhouten palen. De term palenpest wordt dikwijls gebruikt in combinatie met paalrot, een aantasting door schimmels door droogstand.

Voorbodes van palenpest zijn dikwijl scheve vloeren, klemmende ramen en deuren, scheuren in de gevel en/of verzakkingen.

Om te bepalen in hoeverre de palen zijn aangetast en daarmee samenhangend, de noodzaak van herstel van de fundering, is onderzoek nodig. Om onderzoek uit te laten voeren moet contact opgenomen worden met een erkend onderzoekbureau. Hierover is in veel gevallen informatie in te winnen bij de gemeente.

Een onderzoek start met een gevelschouw, eventueel aan de voor- en achterzijde van het pand. Er wordt bepaald in hoeverre er scheuren of andere onregelmatigheden aanwezig zijn. Er wordt een lintvoegwaterpassing uitgevoerd; simpel gezegd er worden afwijkingen in een horizontale voeg over de gehele breedte van het pand gemeten. De resultaten worden in een grafiek weergegeven en hieruit wordt afgeleid of er constructieve schade en/of architectonische schade is. In het onderzoek wordt ook de invloed van de grondwaterstand meegenomen.

Vervolgens wordt er een funderingsinspectie uitgevoerd. Hier gaat het om visuele inspecties op scheefstand, kwaliteit van het funderingsmetselwerk en in welke mate de palen in de kespen (verbindingsstukken tussen de palen) of vulklossen zijn gedrukt en in welke mate de kespen en vulklossen zijn samengeknepen. Volgens een protocol wordt met een slaghardheidsmeter de mate van indrukking vastgesteld. De mate van indringing is een maat voor de kwaliteit van het hout. Ook worden er monsters van de palen genomen voor laboratoriumonderzoek op houtsoort en bacteriële aantasting.

Tenslotte worden in een rapport de onderzoeksresultaten overzichtelijk weergegeven en worden conclusies en aanbevelingen gedaan.

Mocht het nodig zijn dat uw fundering hersteld moet worden, dan geven wij u graag advies wat wij voor u kunnen betekenen.


Vervorming kesp en paalBouwbedrijf Barry van Werven voor al uw bouwwerkzaamheden